Adatvédelmi irányelvek

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

1. A Szabályzat célja

1.1. A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse  Tóth Gábor e.v. (”Adatkezelő”) által alkalmazott, és kötelezőnek elismert adatvédelmi és adatkezelési elveket és az Adatkezelő adatvédelmi és adatkezelési politikáját.

1.2. Jelen szabályok kialakításakor az Adatkezelő különös tekintettel vette figyelembe az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény rendelkezéseit.

1.3. Az Adatkezelő adatai:

Tóth Gábor e.v.
Székhely: 8800 Nagykanizsa, Alkotmány út 177.
Adószám: 75277611-2-20

Szerződés nyelve: Magyar
email: gabenautomentesgepszallitas@gmail.com

internet cím: www.gaben-automentes.com

Telefonos elérhetőség: +36 30 552 92 89

2. A kezelt Személyes adatok köre

2.1. Kiegészítő adatok a megrendelés során: A kiegészítő adatok körébe az Adatkezelő tevékenysége végzéséhez nem feltétlenül szükséges, ezért, általa nem kért olyan adatok, információk tartoznak, amelyek a Felhasználó megítélése szempontjából a megrendelések teljesítését, különösen a kiszállítást elősegíthetik. A kiegészítő adatok nem feltétlenül tartoznak a személyes adatok körébe, és az itt megadottak adatok, információk, feltételek semmilyen esetben sem módosítják a Felhasználó és az Adatkezelő közötti szállítási jogviszonyt, melynek szabályait az Általános Szerződési Feltételek határozzák meg.

2.2. Technikai adatok: A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai (pl. IP cím, operációs rendszer, böngésző típusa stb.), melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak, és melyeket az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb felhasználói Személyes adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá.

2.3. Cookie: Az Adatkezelő által üzemeltetett webáruház informatikai rendszere a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis azonosító adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyez el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása a felhasználó élmény növelése érdekében. Az azonosítás remarketing célokat szolgálhat, azaz a Felhasználó számítógépén egyes külső szolgáltatók, közöttük a Google, a Felhasználó által meglátogatott internetes webhelyeken a Felhasználóra személyre szabott hirdetéseket jeleníthet meg. A cookie-t a Felhasználó törölheti saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-fogadás látogatói, felhasználói tiltása az Adatkezelő által üzemeltetett webáruház szolgáltatásai igénybevételének nem akadálya.
Adatkezelő a következő cookie-t használja:

– Átmeneti (session) cookie: a session cookie-k az Érintett látogatása után automatikusan törlődnek. Ezek a cookie-k .

– Állandó (persistent) cookie: állandó cookie-t is használ az Adatkezelő a jobb felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása). Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy az Érintett az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz.
– Biztonsági cookie.

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció, tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy az érintett saját böngészőjében

– hogyan tudja letiltani a cookie-kat,
– hogyan fogadhat el új cookie-kat,
– hogyan adhat utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy
– hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

3. Az Adatkezelés jogalapja, célja és módja

3.1. Az Adatkezelés jogalapja: Az Adatkezelés jogalapja az Infotv. 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. Az Adatkezelésre a www.gaben-automentes.com internetes oldalon található internetes tartalmak Felhasználóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során közölt Személyes adataik felhasználásra kerüljenek.

3.2. Az Adatkezelés célja a www.gaben-automentes.com oldal alatt elérhető kereskedelmi szolgáltatások nyújtásának biztosítása.

3.3. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja az Adatkezelő internetes oldalain keresztül elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a Felhasználók jogainak védelme.

3.4. Az Adatkezelő a megadott Személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.

3.5. Adatkezelő a neki megadott Személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail cím használatával összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet megadta.

4. Az adatkezelés elvei

4.1 Személyes adatot az Adatkezelő kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezel.

4.2. Adatkezelő a szolgáltatás nyújtása érdekében csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas.

5. Az Adatkezelő által alkalmazott adatvédelmi irányelvek

5.1. Az Adatkezelő szolgáltatásainak igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat az Adatkezelő az érintettek hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használja fel.

5.2. Az Adatkezelő vállalja, hogy a birtokába jutott Személyes adatokat az Infotv. rendelkezéseinek és jelen Szabályzatban rögzített adatvédelmi elveknek megfelelően kezeli, és azokat harmadik félnek nem továbbítja. Az adattovábbítás tekintetében a jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képeznek az alábbiak:
– az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az érintett felhasználó nevét, illetve beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhat illetőleg
– a törvényben meghatározottak szerint a megkereső Hatóságok részére történő kötelező adattovábbítás.

5.3. A Felhasználót az adatkezelés megkezdése előtt az Adatkezelő egyértelműen és részletesen tájékoztatja az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő a Felhasználó hozzájárulásával kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatás kiterjed a Felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

6. Az adatkezelés időtartama

6.1. A Felhasználó által megadott Személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a Felhasználó nem kéri azok törlését e-mailben vagy postai úton-.
A személyes adatok törlésének időpontja a Felhasználó törlési kérelmének beérkezésétől számított 10 munkanap. Jogellenes, megtévesztő Személyes adat használata esetén vagy a Felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén az Adatkezelő jogosult a Felhasználó törlési igényével egyidejűleg adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén jogosult a Személyes adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára megőrizni.

6.2 A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő adatok a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben, de legkésőbb 5 év elteltével az adatok törlésre kerülnek. A Társaság biztosítja, hogy ezen, automatikusan rögzített adatok egyéb felhasználói Személyes adatokkal – a törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók.

7. Adatfeldolgozás

7.1. Az Adatkezelő külön külső adatfeldolgozót nem vesz igénybe. Az általa kezelt Személyes adatokat maga dolgozza fel. A bankkártyás fizetés választása esetén a rendszer automatikusan a fizetési oldalra navigálja az Érintettet, ahol a kért adatokat szükséges megadnia a fizetési tranzakció sikerességéhez. A fizetőoldal adat tartalmáról, vagyis a bankkártya adatokról a Szolgáltató nem értesül, azokat a Bank nem adja át a Szolgáltató részére, mint ahogy a Szolgáltató sem továbbít adatot a Bank részére, a kifizetendő végösszegen kívül. A kártyás fizetéshez az Érintett internet böngésző programjának támogatnia kell az SSL titkosítást.

Tárhelyszolgáltató:
Az Adatkezelő adattárolás céljából bérel tárhelyet a Rackforest Zrt.től (1132 Budapest, Victor Hugo utca 11.), illetőleg a Google.Inc-től (USA CA 94043 Mountain View, 1600 Amphitheatre Parkway) Az említett két vállalkozás részére a Személyes adatok továbbításra nem kerülnek.

Adatfeldolgozók:
Adatfeldolgozók megnevezése:

Név: Tóth Gábor e.v.
Székhely: 8800 Nagykanizsa, Alkotmány út 177.
Telefonszám: 75277611-2-20

8. Adattovábbítás

8.1. Az Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt Személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely Adattovábbításra őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítása, valamint az ebből származó következmények miatt adatkezelő nem tehető felelőssé.

8.2.Az Adatkezelő az Adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt Személyes adatok továbbításának időpontját, az Adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított Személyes adatok körének meghatározását, valamint az Adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

9. A felhasználók jogai az adatkezelő által kezelt személyes adataikkal kapcsolatosan

9.1. Tájékoztatáshoz való jog

Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az érintett jogainak védelme és a tájékoztatáskérés bizonyíthatósága érdekében javasolt, hogy a tájékoztatáskérés írásban, az Adatkezelő címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve a gabenautomentesgepszallitas@gmail.com címre küldött e-mailben történjék.

Az Adatkezeléssel kapcsolatos kérdésre Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában köteles tájékoztatást adni. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az Adatkezelő kérheti a költségei megtérítését.

Az érintett tájékoztatását az Adatkezelő csak a törvényben meghatározott esetekben tagadja meg. A felvilágosítás megtagadása esetén az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz („Hatóság”) fordulás lehetőségéről. Az elutasított kérelmekről az Adatkezelő a Hatóságot évente a tárgyévet követő év január 31-éig értesíti.

9.2. Érintett kérheti adatainak törlését, helyesbítését, zárolását.

Az érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni az alább megjelölt elérhetőségek valamelyikén. Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Adatkezelő a szükséges időtartamig megőrzi.

Az érintett kérheti továbbá, adatainak zárolását. Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha az Adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

9.3. Érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen.

Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Amennyiben az érintett szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció, megrendelés során harmadik fél adatait adta meg vagy a honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, Adatkezelő jogosult az érintettel szembeni kártérítés érvényesítésére. Az Adatkezelő ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

10.Jogérvényesítési lehetőségek

10.1. A Felhasználó jogérvényesíti lehetőségeit az Infotv., valamint az 2013.. évi V. tv. (Ptk.) alapján bíróság előtt gyakorolhatja, továbbá bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is (www.naih.hu, 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.). Bármilyen Adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel ezen túlmenően kereshetők az Adatkezelő a gabenautomentesgepszallitas@gmail.com e-mail címen is.

11. Az adatkezelési szabályzat módosítása

11.1. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Adatkezelési Szabályzatot egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. Az Adatkezelési Szabályzat módosítását követően valamennyi Felhasználót megfelelő módon (hírlevélben, belépéskor felugró ablakban) tájékoztatja a módosításról.. A szolgáltatás további felhasználására csak az Adatkezelési Szabályzat módosításának elfogadása esetén van lehetőség.

Nagykanizsa, 2023. október